Inhalerat AAT

InnovAATe-v5-241023_Page_4

Alfa-1-brist

Alfa-1-antitrypsinbrist
(AATD) är ett sällsynt genetiskt tillstånd som
ökar risken för lungsjukdom,
leversjukdomar och pannikulit (en
hudsjukdom).

Personer med låga nivåer
av alfa-1-
Aantitrypsin kan
löpa risk att utveckla svår
kronisk lungsjukdom.

Alfa-1-antitrypsin är ett protein
som produceras i levern och i
andra organ såsom lungan. Dess huvudsakliga funktion är att
skydda lungan från att skadas vid
inflammation.

För att få mer information alfa-1-antitrypsinbrist, besök
Alpha-1 Foundations webbplats
på: https://www.alpha1.org

AAT via inhalation

Tillförsel av AAT via inhalation syftar till att ersätta det bristande
alfa-1-antitrypsinproteinet i lungan.

Inhalerat-AAT är ett prövningsläkemedel. Det innebär
att det inte ännu godkänts för
marknaden och endast får ges inom
en klinisk studie.

Inhalation är en smidig,
icke-invasiv och allmänt utnyttjad
behandingsmetod för att leverera
läkemedel direkt till lungorna.

Kamada har genomfört flera
kliniska studier med Inhalerat-AAT.
Fler än 200 patienter har fått
Inhalerat-AAT i kliniska
forskningsmiljöer.

InnovAATe-v5-241023_Page_4

Alfa-1-brist

Alfa-1-antitrypsinbrist
(AATD) är ett sällsynt genetiskt tillstånd som
ökar risken för lungsjukdom,
leversjukdomar och pannikulit (en
hudsjukdom).

Personer med låga nivåer
av alfa-1-
Aantitrypsin kan
löpa risk att utveckla svår
kronisk lungsjukdom.

Alfa-1-antitrypsin är ett protein
som produceras i levern och i
andra organ såsom lungan. Dess huvudsakliga funktion är att
skydda lungan från att skadas vid
inflammation.

För att få mer information alfa-1-antitrypsinbrist, besök
Alpha-1 Foundations webbplats
på: https://www.alpha1.org

AAT via inhalation

Tillförsel av AAT via inhalation syftar till att ersätta det bristande
alfa-1-antitrypsinproteinet i lungan.

Inhalerat-AAT är ett prövningsläkemedel. Det innebär
att det inte ännu godkänts för
marknaden och endast får ges inom
en klinisk studie.

Inhalation är en smidig,
icke-invasiv och allmänt utnyttjad
behandingsmetod för att leverera
läkemedel direkt till lungorna.

Kamada har genomfört flera
kliniska studier med Inhalerat-AAT.
Fler än 200 patienter har fått
Inhalerat-AAT i kliniska
forskningsmiljöer.