Välkommen till
InnovAATe-studien

InnovAATe är en klinisk fas 3-studie som
prövar säkerheten och effektiviteten hos
inhalerat-AAT hos vuxna med lungsjukdom på
grund av alfa-1-antitrypsinbrist