Kan jag delta i
InnovAATe-studien?

InnovAATe-studien rekryterar nu lämpliga deltagare.
Skicka in dina uppgifter så utvärderar vi om du är lämplig.

  1
  Har du fått diagnosen alfa-1-antitrypsinbrist?
  2
  Är du vuxen över 18 års ålder?
  4
  Ange din genetiska typ av AATD?
  5
  Vad var ditt senaste lungfunktionsresultat (FEV1%)?
  6
  Röker du för närvarande eller har rökt under det senaste året?
  7
  Hur hörde du talas om InnovAATe-studien?
  9
  Hur många gånger har du behandlats för skov av lungsjukdomen under det senaste året?
  10
  Ange din e-postadress (obligatoriskt) och telefonnummer (valfritt)


  For Belgian patients

  Your answers can not be sent to the Belgian site team directly through this website.
  If you wish to discuss a possibility to participate in the InnovAATe study, please contact the study center in
  Leuven Hospital via email