Geïnhaleerd AAT

InnovAATe-v5-241023_Page_4

Alfa-1-deficiëntie

Alfa-1 antitrypsinedeficiëntie
(AATD) is een zeldzame genetische
aandoening die het risico op
longziekten, leveraandoeningen en
panniculitis (een huidziekte) verhoogt.

Mensen met een laag
gehalte aan alfa-1
antitrypsine
lopen
mogelijk het risico een
ernstige chronische
longziekte te ontwikkelen.

Alfa-1 antitrypsine is een eiwit dat
wordt geproduceerd in de lever en
ook in andere organen, zoals de
longen. De belangrijkste
functie
ervan is om de longen
tijdens een ontsteking te
beschermen tegen beschadiging.

Voor meer informatie over
alfa-1 antitrypsinedeficiëntie
kunt u terecht op de website
van de Alpha-1 Foundation
op: https://www.alpha1.org

AAT via inhalatie

Toediening van AAT via inhalatie heeft tot doel het tekortschietende
alfa-1 antitrypsine-eiwit in de longen
te vervangen.

Geïnhaleerd AAT is een experimenteel
geneesmiddel
. Dit betekent dat het nog
niet werd goedgekeurd voor de markt en
uitsluitend kan worden toegediend in het
kader van een klinisch onderzoek.

Inhalatie is een handige,
niet-invasieve en veelgebruikte
therapeutische benadering om
medicijnen rechtstreeks in de
longen af te geven.

Kamada heeft verschillende klinische
studies met geïnhaleerd AAT uitgevoerd.
Meer dan 200 patiënten hebben
geïnhaleerd AAT toegediend gekregen in
het kader van een klinisch onderzoek.

InnovAATe-v5-241023_Page_4

Alfa-1-deficiëntie

Alfa-1 antitrypsinedeficiëntie
(AATD) is een zeldzame genetische
aandoening die het risico op
longziekten, leveraandoeningen en
panniculitis (een huidziekte) verhoogt.

Mensen met een laag
gehalte aan alfa-1
antitrypsine
lopen
mogelijk het risico een
ernstige chronische
longziekte te ontwikkelen.

Alfa-1 antitrypsine is een eiwit dat
wordt geproduceerd in de lever en
ook in andere organen, zoals de
longen. De belangrijkste
functie
ervan is om de longen
tijdens een ontsteking te
beschermen tegen beschadiging.

Voor meer informatie over
alfa-1 antitrypsinedeficiëntie
kunt u terecht op de website
van de Alpha-1 Foundation
op: https://www.alpha1.org

AAT via inhalatie

Toediening van AAT via inhalatie heeft tot doel het tekortschietende
alfa-1 antitrypsine-eiwit in de longen
te vervangen.

Geïnhaleerd AAT is een experimenteel geneesmiddel. Dit betekent dat het nog niet werd goedgekeurd voor de markt en
uitsluitend kan worden toegediend in het kader van een klinisch onderzoek.

Inhalatie is een handige,
niet-invasieve en veelgebruikte
therapeutische benadering om
medicijnen rechtstreeks in de
longen af te geven.

Kamada heeft verschillende klinische
studies met geïnhaleerd AAT uitgevoerd.
Meer dan 200 patiënten hebben
geïnhaleerd AAT toegediend gekregen in
het kader van een klinisch onderzoek.