Tervetuloa
InnovAATe-tutkimukseen

InnovAATe on vaiheen 3 kliininen tutkimus, jossa
testataan sisäänhengitetyn AAT:n turvallisuutta ja
tehokkuutta aikuisille, joilla on Alfa-1-antitrypsiinin
puutoksesta johtuva keuhkosairaus.