Welkom bij het
InnovAATe-onderzoek

InnovAATe is een klinisch fase 3-onderzoek,
waarin de veiligheid en werkzaamheid van
geïnhaleerd AAT worden getest bij volwassenen
met een longziekte die het gevolg is van alfa-1
antitrypsinedeficiëntie