Lailliset huomautukset ja vastuuvapautuslauseke

Nämä Käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ovat laillisesti sitova sopimus sinun, tätä
verkkosivustoa (”Verkkosivusto”) (viitataan jäljempänä ”Sinä” tai
”Käyttäjä(t)”) ja Kamada Ltd, yhtiö, asianmukaisesti perustettu Israelin lakien
mukaisesti (”Kamada”, ”Yhtiö” tai ”Me” taivutusmuotoineen) välillä.

Vastuuvapauslauseke ja takuu.

Tällä sivustolla esitetty mikä tahansa lääketieteellinen tai tieteellinen tieto on
tarkoitettu ainoastaan yleiseen koulutustarkoitukseen koskien Kamadan
kliinistä tutkimusta. Se tarjoaa ainoastaan yleistä tietoa koskien tutkimuksen
alaista lääkettä, Kamadan kliinistä koetta ja lääketieteellisiä tutkimuksia
yleisesti. Verkkosivustolla tarjotut tiedot eivät korvaa lääketieteellistä
arviointia, neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Tätä Verkkosivustoa ei ole
tarkoitettu korvaamaan lääkärin ammattitaitoa koskien kenellekään
yksilöllisesti annetun lääketieteellisen tutkimuskokeen asianmukaisuutta.
Kaikki lääketieteelliset tai hoitopäätökset tulee tehdä pätevän terveydenhuollon
tarjoajan kanssa keskustellen.

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO JA SEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT ON TEHTY SAATAVILLE
”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA EDUSTUSTA TAI TAKUUTA
NIMENOMAISESTI TAI EPÄSUORASTI. KAMADA EI TAKAA, ETTÄ TIEDOT TÄLLÄ
VERKKOSIVUSTOLLA OLISIVAT AJANTASAISIA, TARKKOJA TAI TÄYDELLISIÄ JA
SINUN EI TULE LUOTTAA SIIHEN MISTÄÄN SYYSTÄ TAI TEHDÄ MITÄÄN
TOIMENPITEITÄ. KAMADA EI EDUSTA TAI TAKAA, ETTÄ TIEDOT TÄLLÄ
VERKKOSIVUSTOLLA OLISIVAT KESKEYTYKSETTÖMIÄ TAI ETTÄ
VERKKOSIVUSTOLLA EI OLISI VIRUKSIA, MATOJA, TROIJALAISIA TAI MUUTA
KOODIA, JOKA MAHDOLLISTAA SAASTUMISEN TAI TUHOAA OMINAISUUKSIA
EIKÄ KAMADA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOITA KOHTAAT
TÄLLAISTEN OMINAISUUKSIEN SEURAUKSENA.

Vastuunrajoitus.

Kamada, sen osakkeenomistajat, johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät eivät
missään tapauksessa ole vastuussa mistään henkilövahingosta tai mistään
erityisistä, satunnaisista, rangaistusseuraamuksellisista, välillisistä tai epäsuorista
vahingoista, mukaan lukien työvoimakustannukset, tietojen menetys, liikearvon
menetys, voittojen menetys, säästöjen menetys, liiketoimintatietojen menetys,
käytön menetys tai muu rahallinen menetys, jotka liittyvät näihin Käyttöehtoihin,
Verkkosivustoon, Verkkosivuston käyttämiseen tai kyvyttömyyteesi käyttää
Verkkosivustoa tai jotka ovat aiheutuneet näistä Käyttöehdoista tai niiden
yhteydessä tai niistä johtuen, aiheuttamastasi syystä riippumatta siitä, mikä
tahansa teorian mukaan, riippumatta siitä, oliko Kamada saanut tiedon tällaisten
vahingonkorvausvaarojen mahdollisuudesta. Kamadan ja sen osakkeenomistajien,
johtajien, virkailijoiden ja työntekijöiden yhteenlaskettu vastuu ei missään
tapauksessa ylitä näiden Ehtojen mukaista tai Verkkosivuston käytöstä johtuvaa
tai siihen muutoin liittyvää tai siihen yhteydessä olevaa kokonaisvastuuta, joka on
suurempi kuin palvelumaksu, jonka olet tosiasiallisesti maksanut (jos sellaista on)
Kamadalle Verkkosivuston käytöstä kyseisen vaateen tai kanteen syyn osalta.
Edellä sanotusta poiketen Kamada ei ota vastuuta eikä ole vastuussa mistään (i)
sisällön tai käyttäjäsisällön virheistä tai epätarkkuuksista, (ii) Verkkosivuston
ja/tai siihen tallennettujen henkilötietojen ja/tai taloudellisten tietojen
luvattomasta käytöstä tai niihin pääsemisestä, (iii) Verkkosivustolle tai
Verkkosivustolta tapahtuvan siirron keskeytymisestä, (iv) vioista, viruksista,
troijalaisista tai vastaavista, jotka voivat siirtyä Verkkosivustollemme tai sen
kautta kolmannen osapuolen toimesta, ja/tai (v) virheistä tai laiminlyönneistä
sisällössä tai käyttäjäsisällössä tai mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka
johtuvat Verkkosivuston kautta lähetetyn, sähköpostitse lähetetyn, siirretyn tai
muulla tavoin saataville asetetun sisällön käytöstä.

Vahingonkorvaus.

Ensimmäisen vaatimuksen jälkeen sitoudut puolustamaan, vapauttamaan ja
pitämään Kamadan, sen osakkeenomistajat, johtajat, toimihenkilöt ja
työntekijät vahingoittumattomina kaikista vaatimuksista, vastuista,
kustannuksista, menetyksistä, vahingoista ja kuluista (mukaan lukien
kohtuulliset lakimieskulut), jotka johtuvat seuraavista syistä ja/tai jotka ovat
aiheutuneet: (i) tämän Verkkosivuston käytöstäsi, väärinkäytöstäsi,
kyvyttömyydestäsi käyttää sitä ja/tai tämän Verkkosivuston yhteydessä
tapahtuvasta toiminnasta; (ii) näiden Käyttöehtojen rikkomisesta; tai (iii)
kaikenlaisista suorista, epäsuorista, välillisistä, erityisistä tai
seurannaisvahingoista, joita saatat aiheuttaa jollekin kolmannelle osapuolelle
Verkkosivustoon liittyen. Täten selvitetään, että tämä puolustus- ja
vahingonkorvausvelvollisuus säilyy näiden Käyttöehtojen voimassaoloajan.

Edellä sanotusta poiketen pidätämme oikeuden ottaa yksinomaisen vastuun
puolustuksesta ja valvonnasta kaikissa asioissa, jotka ovat Sinun
korvausvelvollisuutesi alaisia, mikä ei vapauta Sinua korvausvelvollisuuksistasi
ja missä tapauksessa sinun on toimittava täysin yhteistyössä kanssamme
puolustautuaksesi. Sitoudut olemaan sopimatta mitään korvausvelvollisuuden
piiriin kuuluvaa asiaa hankkimatta ensin etukäteen nimenomaista kirjallista
hyväksyntäämme.

Kolmannen osapuolen palvelut ja linkit.

Tämä Verkkosivusto voi sisältää linkkejä tai viitteitä muihin verkkosivustoihin,
jotka ovat kolmannen osapuolen ylläpitämiä ja joita Kamada ei hallitse. Tällaiset
linkit on tarjottu ainoastaan mukavuustekijäksi. Vastaavasti tälle
Verkkosivustolle voi päästä kolmannen osapuolen verkkosivustojen linkeillä, joita
Kamada ei hallitse. Kamada ei takaa tai edusta millään tavalla tällaisilla
verkkosivustoilla olevien tietojen tarkkuutta, oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä
ole vastuussa mistään vaateesta, vahingosta, loukkaantumisesta tai tappiosta,
joka johtuu tällaisesta sisällöstä tai tiedosta. Minkään kolmannen osapuolen
linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että Kamada hyväksyisi tai suosittelisi sitä.

Käytön laajuus.

Tietyt tällä Verkkosivustolla näytetyt tiedot ovat Kamadan omaisuutta tai niitä
käytetään Kamadan luvalla. Sinun tulee olettaa, että kaikki tämän Verkkosivuston
sisältö on tekijänoikeussuojattua ja kaikki oikeudet pidätetään omistajalle, ellei toisin
ilmoiteta eikä niitä tule käyttää näiden ehtojen vastaisesti ilman etukäteen
myönnettyä kirjallista lupaa. Ymmärrät ja hyväksyt, että meillä on kaikki oikeudet,
omistusoikeudet ja edut (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tekijänoikeudet,
palvelumerkit, tavaramerkit, liikesalaisuudet, muut immateriaalioikeudet ja muut
omistusoikeudet) kaikkeen tämän Verkkosivuston sisältöön soveltuvin osin, mukaan
lukien rajoituksetta kaikki teksti, tiedot, grafiikat, kuvat, äänet ja muut tiedot, jotka
on esitetty tällä Verkkosivustolla, riippumatta siitä, ovatko ne tulostetussa,
koneellisesti luettavassa, visuaalisessa, kuunneltavassa, äänitettävissä olevassa tai
muussa mediamuodossa (yhdessä ”Kamadan sisältö”). Voit vapaasti selata tätä
Verkkosivustoa ja ladata Kamadan sisältöä nimenomaiseen omaan henkilökohtaiseen,
ei-kaupalliseen käyttöön siten, että kaikki ladatut kova- ja muut kopiot sisältävät
kopiosuojaus- ja muut tarvittavat merkinnät. Kuitenkaan et muutoin saa käyttää,
tuottaa uudelleen, julkaista uudelleen, siirtää, näyttää, jakaa tai muuttaa Kamadan
sisältöä. Sinulle ei ole tarkoitus antaa mitään lisenssiä tai oikeutta minkään Kamadan
tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuden tai muun oikeuden nojalla, olipa se
sitten implisiittinen, estoppel tai muu. Kaikki oikeudet, joita ei ole tässä
nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

Tietosuojalausunto

Käyttämällä Verkkosivustoa hyväksyt Käyttöehdot mukaan lukien
tietosuojakäytäntömme ehdot, jotka on luettavissa osoitteessa:
https://kamada.com/privacy-policy/ (”Tietosuojakäytäntö”).

MIKÄLI ET HYVÄKSY KAIKKIA NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ SIIRRY SIVUSTOLLE ÄLÄKÄ KÄYTÄ
MITÄÄN SEN OSAA.

Kamada kunnioittaa tämän Verkkosivuston vierailijoiden yksityisyyttä. Kamada ei
kerää tunnistettavia henkilötietoja tämän Verkkosivuston vierailijoista, muuten kuin
mitä tietoisesti ja vapaaehtoisesti annat, kuten kun rekisteröidyt yhteydenottoa varten
tai vastaanottamaan tietoa. Kamada ei myy tai jaa mitään tietoja, jotka on saatu
tämän Verkkosivuston kautta millekään kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi
(lukuun ottamatta mahdolliset lain vaatimat).

Kun vierailet tällä Verkkosivustolla, tiettyjä nimettömiä tietoja voidaan kerätä
passiivisesti evästeillä, Internet-tunnisteilla tai muilla navigointitietojen
keräämistavoilla mukaan lukien, mutta ei rajoittuen lokitiedostot, palvelinlokit tai
napsautusvirta. Internet-selaimesi siirtää automattisesti tälle Verkkosivustolle joitakin
näistä nimettömistä tiedoista. Kuitenkin ainoa tieto, joka tämän Verkkosivuston kautta
kerätään, ja josta henkilöllisyys voidaan selvittää, on tieto, jonka tietoisesti ja
vapaaehtoisesti annat.

Sekalaista

Yhtiö voi muuttaa aika ajoin Verkkosivuston rakennetta, ulkoasua ja asettelua.
Käyttämällä Verkkosivustoa ilmoitat, että olet tietoinen, että sivusto toimii
Internetin kautta ja se riippuu monista tekijöistä, kuten viestinnän- ja rakenteen
tarjoajista, palvelimista ja niin edelleen. Yhtiö ei ole vastuussa Verkkosivuston
saatavuudesta.

Näihin Käyttöehtoihin ja niiden täyttämiseen sovelletaan Israelin valtion lakeja,
ja ne tulkitaan ja pannaan täytäntöön yksinomaan Israelin valtion lakien
mukaisesti, ottamatta huomioon lainvalintaperiaatteita tai määräyksiä, jotka
johtaisivat jonkin muun lainkäyttöalueen lakien soveltamiseen. Osapuolet
antavat yksinomaisen toimivallan Tel Avivin Jaffan alueen tuomioistuimille.
Nämä Käyttöehdot ja Tietosuojakäytäntö muodostavat koko yhteisymmärryksen
Sinun ja Kamadan välillä verkkosivuston käytön osalta, ja ne korvaavat kaikki
aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, jotka koskevat kyseistä aihetta. Jos
näissä Käyttöehdoissa ja Kamadan ja/tai jonkun sen puolesta toimivan henkilön
julkaisussa ja/tai muussa Kamadan julkaisemassa ja/tai antamassa
informaatiossa mainituissa tiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia ja/tai
ristiriitaisuuksia, nämä Käyttöehdot ovat etusijalla.

Kamada varaa oikeuden päivittää näitä Käyttöehtoja aika ajoin ilmoittaen tai
ilmoittamatta oman harkintansa mukaan. Verkkosivustomme jatkuva käyttösi on
kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen alaista. Jos jokin muutos ei kelpaa
Sinulle, voit lopettaa verkkosivuston käytön. Jos et lopeta verkkosivuston
käyttöä, Sinun katsotaan hyväksyneen nämä muutokset.

Kamada voi milloin tahansa siirtää kaikki tämän sopimuksen mukaiset
oikeutensa ja/tai velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän
suostumusta.

Käyttöehdoista poiketen Käyttäjä on tietoinen, hyväksyy ja tunnustaa, että
vanhentumisaika mahdollisille vaateille ja/tai vaatimuksille Yhtiötä ja/tai
kolmansia osapuolia vastaan, jotka liittyvät Käyttäjän Verkkosivuston käyttöön,
on rajoitettu kuuteen kuukauteen, ja kaikki osapuolet katsovat tämän olevan
sopimus vanhentumisajasta, joka on määritetty Vanhentumissääntöjen
5718-1958 pykälässä 19.

Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden Käyttöehtojen pykälä
on laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, muut pykälät pysyvät täysin
voimassa.

Se, että Kamada ei pane täytäntöön mitään näiden Käyttöehtojen oikeutta tai
määräystä, ei merkitse luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä, ellei
Kamada ole sitä kirjallisesti vahvistanut ja hyväksynyt.